Amalan Pertanian Baik - SALM dan SOM


Untuk maklumat lanjut sila klik logo di atas

Amalan Pertanian Baik (APB) adalah satu sistem pengurusan yang menjalankan amalan-amalan pertanian yang baik yang dilaksanakan mengikut piawaian dan undang-undang / peraturan bagi mengawal dan mengurangkan hazard, risiko dan impak terhadap aktiviti pengeluaran pertanian. Sistem pengurusan ini akan dapat meningkatkan produktiviti, menjaga keselamatan dan kebajikan pekerja, keselamatan makanan dan pemuliharaan alam sekitar. Usaha ini adalah ke arah pembangunan lestari.


Matlamat:

  1. Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan Amalan Pertanian Baik (APB) mengikut keperluan yang ditetapkan dalam piawaian Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) dan Piawaian negara MS 1784 : 2005 – Crop Commodities – Good Agricultural practice (GAP)
  2. Skim Organik Malaysia (SOM) memberi pengiktirafan kepada pemilik ladang yang mengusahakan penanaman di ladang secara organik mengikut keperluan yang ditetapkan dalam piawaian Negara MS 1529 : 2001 – The production, processing, labeling and marketing of plant-based organically produced foods.

    0 comments:

    Post a Comment